+48 696 323 727 (Pon-Pt 9:00-18:00)
Rehabu Centrum fizjoterapii i terapii wad postawy

System FMS

Oceniając motoryczność podstawową, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową.

System FMS | Centrum Fizjoterapii Rehabu

system FMSMobilność –umiejętność połączenia różnych zakresów ruchu różnych stawów, umożliwiając tym samym powstanie użytecznego, aktywnego ruchu złożonego.

Stabilność – umiejętność utrzymania kontroli ruchu lub pozycji w stawie i skoordynowanie napięć tkanek w jego obrębie jak również jednostek mięśniowo-powięziowych w jedną całość pozwalając tym samym na wykonanie ruchów pod oporem bądź z obciążeniem.


Dla kogo


Jest narzędziem diagnostycznym obejmując szeroki obszar zastosowania :

badanie możliwości ruchowych młodzieży,

diagnostyka amatorów sportowych

testowanie sportowców zawodowych

bezpieczne sprawdzenie funkcji u osób z przeszłością zabiegową lub schorzeniami aparatu ruchu


Co osiągniesz po wykonanym teście:

ukierunkowane działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają prawidłową koordynację nerwowo-mięśniową otwierając możliwość na pełniejsze czerpanie korzyści z motoryczności ukierunkowanej (siła, zwinność, szybkość, wytrzymałość, moc, wydolność sercowo-naczyniowa) i umiejętności taktyczno-technicznych pod daną dyscyplinę sportową


bateria testów FMS identyfikuje asymetrie w zakresie ruchu oraz kontroli nerwowo-mięśniowej w całym ciele dzięki czemu można stwierdzić jaki jest łańcuch przyczynowo skutkowych powstałych w przeszłości dolegliwości bólowych, kontuzji


prosty system oceny zapewnia łatwość zrozumienia wyników i możliwość ponownego wykonania testu w ramach sprawdzenia postępów uzyskanych za pomocą treningu fizjoterapeutycznego

strategie korekcyjne mogą być wykorzystane na każdym poziomie sprawności co ułatwia indywidualny dobór ćwiczeń w zależności od potrzeb pacjenta, a dla zawodnika wskazują na gotowość do podjęcia danej aktywności ruchowej celem realnego uzyskania założeń treningowych


Charakterystyka Oceny Funkcjonalnej Ruchu

Test składa się z oceny 7 wzorców ruchowych poczynając od wzorców globalnych przez wzorce mobilności kończąc na wzorcach stabilności.


Wzorce globalne możemy podzielić na:


Test nr 1 – głęboki przysiad

system FMS

 • wyprost odcinka piersiowego

 • zakres zgięcia w stawach łopatkowo-ramiennych

 • stabilność kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego

 • zakres zgięcia stawów biodrowych i kolanowych

 • mobilność rotacyjna stawów biodrowych

 • mobilność stawu skokowo-goleniowego

 • zdolność do dynamicznej stabilizacji podeszwy stopy


Test nr 2 – przenoszenie nogi nad poprzeczką

system FMS

 • stabilność kompleksu biodrowo-miedniczno-ledźwiowego

 • mobilność rotacyjna stawów biodrowych

 • stabilność w pozycji stania jednonóż

 • wydolność głębokich mięśni stawu biodrowego

 • zakres wyprostu w stawach biodrowych


Test nr 3 – przysiad w wykroku

system FMS

 • stabilność kompleksu biodrowo-miedniczno-ledźwiowego

 • kontrola przeciwstawnego ruchu kości biodrowych względem kości krzyżowej

 • osiowość linii biodro-kolano-stopa

Wzorce mobilności możemy podzielić na badanie:


Test nr 4 – mobilność obręczy barkowej

system FMS

Oceniamy górny i środkowy kwadrant ciała w którego skład wchodzi


 • ruchomość kręgosłupa piersiowego,

 • stawy żebrowo-kręgosłupowe,

 • stawy żebrowo-łopatkowe,

 • stawy łopatkowo-ramienne,

 • stawy barkowo-obojczykowe,

 • stawy mostkowo-obojczykowe

 • skrócenie mięśni klatki piersiowej i grzbietu


Test nr 5 – aktywne uniesienie wyprostowanej nogi

system FMS

Oceniamy środkowy i dolny kwadrant ciała w którego skład wchodzi


 • kontrola motoryczna kręgosłupa lędźwiowego,

 • stabilność stawy krzyżowo-biodrowe,

 • stawy biodrowe,

 • stawy kolanowe

 • stawy skokowo-goleniowe

 • skrócona długość mm. kulszowo-goleniowych


Wzorce stabilności możemy podzielić na:


Test nr 6 – pompka w podporze (stabilność strzałkowa tułowia)

system FMS

Oceniamy górny, środkowy i dolny kwadrant ciała w którego skład wchodzi

 • stabilność kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miedniczego w płaszczyźnie strzałkowej

 • poziom siły mięśni obręczy barkowej


Test nr 7 - stabilność rotacyjna tułowia

system FMS

Oceniamy górny, środkowy i dolny kwadrant ciała w którego skład wchodzi

 • stabilność kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miedniczego w płaszczyźnie poprzecznej


Wyniki testu


Osoba bada może uzyskać maksymalnie 21 punktów.

3 punkty – wykonanie prawidłowe wzorca jeżeli zostanie wykonany zgodnie z instrukcjami uzyskanymi przez fizjoterapeutę oraz oceniony wedle ścisłych kryteriów.


2 punkty – wykonanie wzorca z kompensacją badany otrzymuje kiedy nie wszystkie wytyczne zostały spełnione lub pozycja/ruch zostały ułatwione przez zmniejszenie ramienia działania sił, zmniejszenia poziomu koordynacji, zakresu ruchu.

1 punkt – niezdolność wykonania wzorca otrzymuje osoba nie będąca w stanie spełnić wymagań z poprzedniego etapu bądź utraci równowagę w trakcie ćwiczenia

0 punktów – ból w trakcie wykonania wzorca


Strategie postępowania korekcyjnego


Terapeuta dobiera ćwiczenia korekcyjne zgodnie z wynikami uzyskanymi podczas testu, a mianowicie:

Obszar testowany gdzie uzyskany został wynik 0pkt należy poddać diagnostyce funkcjonalnej, a następnie terapii manualnej bądź w przypadku podejrzenia nietypowych symptomów odesłać do lekarza specjalisty. W następnej kolejności zajmujemy się asymetriami w testach mobilności dla mobilności obręczy barkowej i aktywnego uniesienia wyprostowanej nogi oraz stabilnością rotacyjną i pompką w podporze. Na końcu reedukujemy kompleksowe wzorce ruchowe.W trakcie prowadzonych korekcji terapeuta może zastosować wybrane techniki manualne aby ułatwić wykonywanie danego ćwiczenia. W czasie zajęć będziesz używał różne akcesoria treningowe:


Nasi specjaliści czekają, aby Ci pomóc.
Umów sie na wizytę już teraz!

+48 696 323 727

Kontakt

34-100 Tomice, ul.Wojska Polskiego 72

696 323 727     33 47 66 727

sekretariat@rehabu.pl

Rehabu - Żyj bez bólu! Fizjoterapia Wadowice, Rehabilitacja Wadowice, Oświęcim. Zapraszamy!

REHABU Centrum Fizjoterapii, 34-100 Tomice, ul. Wojska Polskiego 72

Realizacja strony weboski

Umów wizytę on-line