Rehabu Centrum fizjoterapii i terapii wad postawy

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna skupia się na działaniu podstawowych zmysłów człowieka (wzrok, słuch, dotyk, układ przedsionkowy- ruch, proprioceptywny – czucie głębokie, smak, węch), które są ściśle ze sobą powiązane. Jest niezbędna do prawidłowego odbioru rzeczywistość i odpowiedniego reagowania.

Diagnoza:
Składa się z kilku części: z wywiadu z terapeutą, testów i obserwacji klinicznych oraz obserwacji spontanicznych zachowań dziecka na sali terapeutycznej. ( jest to najdłuższa część diagnoz rozłożona na kilka spotkań (2-3), w zależności od wieku, współpracy i koncentracji uwagi dziecka). Ostatnia część to omówienie wyników diagnozy.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej:
Polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących wymienione powyżej układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej.
W terapii SI bazuje się na aktywności dziecka. Plan terapii jest na bieżąco dostosowywany do dziecka. Nawiązywana jest współpraca terapeuty z rodzicami, dla których ustala się domowy plan pracy z dzieckiem.

Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej prowadzi mgr Katarzyna Olma.
Więcej informacji oraz rejestracja pod nr tel.: 696 323 727
Integracja sensoryczna skupia się na działaniu podstawowych zmysłów człowieka (wzrok, słuch, dotyk, układ przedsionkowy- ruch, proprioceptywny – czucie głębokie, smak, węch), które są ściśle ze sobą powiązane. Jest niezbędna do prawidłowego odbioru rzeczywistość i odpowiedniego reagowania.
Realizacja strony weboski
+

Rejestracja na wizytę

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Dziękujemy, skontaktujemy się z Tobą w celu odpowiedzi lub potwierdzenia jak najszybciej, w godzinach pracy naszego centrum!