Pierwszy Etap


Leczenie objawowe

Przeważająca część Pacjentów przychodzi na wizytę z powodu uporczywego bólu. Często uniemożliwia on normalne funkcjonowanie i powoduje wiele patologicznych zmian w organizmie.

Głównym celem pierwszych wizyt jest eliminacja bólu poprzez odpowiednio dobrany zestaw zabiegów.

Drugi Etap


Leczenie przyczynowe

Rozpoczyna się w momencie kiedy Pacjent wraca do normalnych czynności dnia codziennego i prawidłowych funkcji. Ból ustąpił całkowicie lub jest na tyle słaby, iż nie stanowi bariery funkcjonalnej. Celem jest likwidacja pierwotnej przyczyny zaburzenia.

Dzięki takiemu postępowaniu zapobiegamy nawrotom dolegliwości.

Dobierane są odpowiednie ćwiczenia do samodzielnej pracy, analizujemy nawyki które mogą stanowić zagrożenie nawrotu bólu i choroby.

Trzeci Etap


Doskonalenie ruchu, trening

Pacjent otrzymuje instrukcje na temat zalecanych dla niego aktywności fizycznych. Wskazane zostają dyscypliny o podwyższonym ryzyku nawrotu choroby.

- Analizowany jest trening w celu eliminacji zbędnych i niewłaściwych elementów
- Skupiamy się na ergonomii pracy, treningu i ulubionych czynnościach pacjenta.

Wszystko to ma na celu działanie zapobiegawcze kolejnym urazom i dysfunkcją.
Częstotliwość, oraz ilość zabiegów jest zależna od stanu pacjenta i jednostki chorobowej z jaką się zgłosił.