&

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW:

ZE SKIEROWANIEM „REHABU”

1. Centrum udziela świadczeń rehabilitacyjnych odpłatnie.

2. Zniżkę 50% na świadczenie usług mogą wykorzystać Pacjenci ze skierowaniem.

3. Zniżka 50% dotyczy zabiegów z zakresu:

– masażu leczniczego,

– masażu częściowego,

– zabiegów z zakresu fizykoterapii,

– kinezyterapii

4. Zniżka 50% nie dotyczy zabiegów z zakresu terapii indywidualnej takiej jak:

– indywidualne zajęcia korekcyjne,

– terapia manualna,

– wizyty kompleksowe (pełna, krótka)

  1. Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

  2. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne jest ważne 30 dni od daty wystawienia do daty zarejestrowania

  3. Zabieg fali uderzeniowej ze skierowaniem nie dotyczy manualnego opracowania miejsca objętego zabiegiem.

  4. Opłata za poradę/zabiegi nie podlega zwrotowi, chyba, że do jej wykonania nie doszło z przyczyn leżących po stronie Centrum

9. Promocje nie sumują się

&

KART RABATOWYCH

 1. Zniżkę 10%, 20%, 50% na świadczenie usług mogą wykorzystać Pacjenci z ważnym kuponem rabatowym.

 2. Zniżka 10%, 20%, 50% dotyczy zabiegów z zakresu:

  -masażu leczniczego,

  -masażu częściowego,

  -zabiegów z zakresu fizykoterapii,

  -kinezyterapii

  -terapii indywidualnej

 3. Karta rabatowa upoważnia do jednorazowego naliczenia rabatu w wysokości określonej na Karcie
 4. Rabaty mogą dotyczyć wszystkich zabiegów dostępnych w ofercie Centrum „Rehabu”.
 5. Rabaty nie dotyczą pakietów
 6. Promocje nie sumują się

&

BONÓW PODARUNKOWYCH

 1. Bon podarunkowy uprawnia do skorzystania z zabiegu określonego na bonie podarunkowym.

 2. Bony podarunkowe opłacane są z góry.

 3. Bony podarunkowe mogą dotyczyć każdego zabiegu dostępnego w ofercie Centrum „Rehabu” oraz pakietów.

 4. Bony podarunkowe są ważne 6 miesięcy.

 5. Nie wykorzystany bon nie podlega zwrotowi.

 6. Z bonu może skorzystać tylko osoba wskazana na bonie.

 7. Promocje nie sumują się